Süngerler

Türlü renklerdeki süngerler deniz dibine tutunarak yaşayan hayvanlardır.
Süngerler, birçok habitatta önemli rollere sahiptirler.

Örneğin bazı süngerler, bakterilerle, eklem bacaklılarla, derisi dikenlilerle simbiyoz yaşam sürerek birbirlerini ortaklaşa fayda sağlarlar.
Birçok bentik yani deniz zeminindeki habitatlarda süngerler en baskın hayvan grubunu oluşturmaktadır.
Sünger larvaları deniz suyuna dağıldıktan sonra hareketlidirler ve yetişkin safhasına gelince bir yere tutunarak hayatlarını sürdürürler. Uzun yaşam ömrüne sahiptirler.
Yaklaşık olarak 5000 tür dünya denizlerinde dağılım gösterirken; 600 tür Akdeniz’de bulunmaktadır. Ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz’de sünger avcılığı geçmişte yapılmıştır. Ancak 1986 yılında tüm Akdeniz’i etkileyen bir sünger hastalığı baş göstermiş ve popülasyonları azaltmıştır. Bu sebeple sünger avcılığı ülkemizde yasaklanmıştır.