Knidliler

Deniz anemonları, mercanlar ve zamanına göre denizanaları Yıldız Koyu’nda görülmektedirler.

Knidlilerin vücut yapıları dışta ektoderm ve içte endoderm denilen iki tabakadan oluşmaktadır. Bu iki tabaka arasında jölemsi bir yapı yer almaktadır. Knidli (Knide= yakıcı) denmesinin sebebi, beslenmede kullandıkları yakıcı hücrelerdir. Bazı deniz analarıyla temas etmek bu sebeple tehlikeli olabilir.
Bu canlıların hayat döngüsünde genellikle iki evre vardır. Zemine yapışık form olan polip evresi, bölünmelerle medüzleri oluşturur ve suda serbest evreye geçiş başlar. Ancak anemon ve mercanlarda medüz evresi yoktur.

Taş mercan: Cladocora caespitosa

Akdeniz’de, tropikal denizlerdeki mercan resiflerine benzer yapılar oluşturabilen tek türdür.

Kolonileri yarım küre şeklinde veya üst üste binerek belirli yüksekliğe ulaşabilen yapılara dönüşerek geniş alanlara yayılır. Akdeniz’de karbonat üreten en önemli türdür.

İnsan kaynaklı artan karbondiyoksit salımları, denizlerin asiditesinin artmasına neden olur Bunların sonucunda, üzerindeki canlıların da ölmesiyle, üzerindeki hayvansal tabaka kalkar ve çıplak iskeletleri meydana çıkar ve bembeyaz gözükürler. Bu olaya beyazlaşma fenomeni denilmektedir.

Üzerinde yaşayan mikroskobik canlılarla (bitkisel plankton türleri) ortak yaşam sürer. Bakteriler, hayvansal planktonlar ve sudaki çözünmüş organik maddeler ile beslenirler.