Deniz Çayırları (Erişte)

Posidonia oceanica
Çiçekli bitkiler grubunda yer alan Posidonia oceanica sadece Akdeniz havzasında bulunmaktadır

Bu bitkiler karadaki ormanlar gibi fotosentez sonucu ürettikleri oksijeni suya vererek canlıların yaşamasına katkıda bulunurlar.
Güneş ışınlarının ulaşabildiği yaklaşık 40 metre derinliğe kadar dağılım gösterirler ve deniz tabanında rizomları yardımıyla yayılarak dip yapısını sağlamlaştırır böylece bariyer görevi görerek kıyı erozyonunu önemli ölçüde önler ve kıyı çizgisini korur. Ayrıca dalga ve akıntı hareketlerini yavaşlatarak suyu berraklaştırır.
Yıldız Koyu’nda ise en fazla 25 metre derinliğe kadar görülmektedirler.
Kök ve rizom sistemi ve yapraklara sahiptir. Kökleri deniz tabanında yatay veya dikey olarak gelişir. Yatay kökler çayırın sağlıklı olduğunu gösterirken; dikey kökler çayırın üzerinde aşırı bir kum birikimi olduğunu ve bitkinin hayatta kalabilmek için yukarı doğru kolonize olduğunu gösterir. Ayrıca Kasım-Aralık aylarında çiçeklenme de görülür.

Ancak, deniz çayırları, çok yavaş gelişme gösterdiğinden kıyı yapılanmalarına, mekanik hasarlara; dip trolüne, tekne çapalarına, kirliliğe karşı çok hassastır ve geri dönüşü olmayan kayıplara uğramaktadır.
Bu yüzden Türk Deniz Hukukunca mevcut Eylem Planı ile koruma altındadır.

Kıyılarımız boyunca geniş yataklar oluşturan deniz çayırları, Akdeniz Bölgesi’nin temel biyoçeşitlilik rezervuarıdır ve diğer ekonomik türler için habitat, barınak ve üreme alanı görevi görür.
Deniz çayırlarının içinde birçok deniz canlısı, düşmanlarından korunur, beslenir. Birçok deniz canlısına ev sahipliği yapar. Akdeniz’de yaşayan deniz canlılarının yaklaşık % 25’inin deniz çayırları habitatında yaşadıkları belirlenmiştir.