Gökçeada Sualtı Deniz Parkı Projesi 2016 – 2017

TR AB


2.1.a     2.1.b
 

Gökçeada Sualtı Deniz Parkı Projesi, 2016’da Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilip Sivil Toplum Diyaloğu çatısı altında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında Avrupalı ortağı Fransız çevre derneği BiEAUdiversité danışmanlığından faydalanılmıştır.

Dünyada pek çok ülkede bulunan sualtı parklarında kıyısal bölgelerdeki deniz canlılarının ve ekosistemin korunması sağlanıyor. Bu alanlardaki kıyı binalarında verilen servisler sonrasında şnorkelli dalış ve çevre eğitimi gibi değişik aktivitelere ev sahipliği yapılıyor. Böylece hem toplum bilinçlendirilmiş oluyor hem de turizm gelirleri arttırılarak ülkelere prestij sağlanıyor.

Neden Gökçeada ?

Gökçeada en büyük adamız olup, Türkiye’nin en batısında, Ege Denizi’nde bulunmaktadır. Ada aşırı yapılaşma ve düzensiz yerleşime bağlı olarak gerek kara, gerekse kıyı ve deniz bozulmalarına uğramamıştır. Kıyılarının henüz yerleşime açılmadığı adada, balıkçılık önemli uğraşların başında gelmektedir. Gökçeada ile Saroz Körfezi arasında zengin balık yatakları bulunmaktadır. Bir deniz müzesi gibi biyolojik zenginliğe sahip bu alanımız henüz bozulmayan, kirlenmeyen yerlerin başında gelmektedir. Gökçeada İstanbul’a yakınlığı nedeniyle insanların kolayca erişebileceği bir yerdedir ve bu durum özellikle çevre eğitimi açısından önem taşımaktadır.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU 4. DÖNEMİ HAKKINDA

Logo STD

 

Türkiye'nin de dahil olduğu 21 farklı ülkeden 200’ün üzerinde kuruluş bir araya gelerek 80 diyalog projesini hayata geçiriyor. Enerji; çevre; adalet özgürlük ve güvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim alanlarında geliştirilen projelere yaklaşık 11 milyon Avroluk mali destek sağlanıyor. Böylelikle diyalog projelerine bugüne kadar verilen toplam destek 42,5 milyon Avroyu aşıyor. AB’nin 9 politika alanına yayılan projeler ile birlikte tüm Programda ulaşılan ortaklık sayısı yaklaşık 600’e ulaşıyor. Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasını takip edebilirsiniz.